دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

چکیده :دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان: خدایا در این روز مرا به حجاب و عفاف زینت ده و به جامه قناعت و عدل و خوددارى بپوشان و بر عدل و انصاف وادار نما و آسوده ام دار از هر چیز که می ترسم، به حق نگاهداری ات اى حافظ...


دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان: خدایا در این روز مرا به حجاب و عفاف زینت ده و به جامه قناعت و عدل و خوددارى بپوشان و بر عدل و انصاف وادار نما و آسوده ام دار از هر چیز که می ترسم، به حق نگاهداری ات اى حافظ ترسندگان

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان