برادر میرحسین موسوی: قرار نیست ما اظهار نظر کنیم

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: میرمحمود موسوی: دانستن حق مردم است اما مسایل امنیتی ما را برای اظهار نظر محدود کرده است