برادر میرحسین موسوی: دانستن حق مردم است اما مسایل امنیتی ما را برای اظهار نظر محدود کرده است

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: میرمحمود موسوی: دانستن حق مردم است اما مسایل امنیتی ما را برای اظهار نظر محدود کرده است