رژه نیروهای مسلح در ایران اسلامی


منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: تصاویر/مراسم رژه نیروهای مسلح 2