پاسخ بهمنی به حکم دیوان محاسبات: حکم انفصال به معنی عزل از ریاست بانک مرکزی نیست

موضوع ابلاغ حکم انفصال بهمنی از سوی دیوان محاسبات که امروز اعلام شد بیشتر برای بررسی تخلفات بانک ها و ارائه جزیئات تکمیلی این تخلفات به دیوان محاسبات است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت: بحث برداشت از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علی الحساب است.

وی تصربح کرد: تمام برداشت های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانک ها براساس مصوبه هیئت دولت به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که تاکنون بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال بصورت علی الحساب برداشت از حساب بانک ها انجام شده است اظهار داشت: بانک مرکزی براساس مصوبه هیئت دولت در صورت نیاز باز هم از حساب بانک ها برداشت و به حساب خزانه واریز می کند.

 بهمنی تاکید کرد: بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور امروز ابلاغ شده به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک ها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانک ها ی متخلف گذاشته شد.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: پاسخ بهمنی به حکم دیوان محاسبات: حکم انفصال به معنی عزل از ریاست بانک مرکزی نیست