پیشنهاد جدید رویانیان به سازمان لیگ؛تبلیغات دور زمین را به پرسپولیس بدهید

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: پیشنهاد جدید رویانیان به سازمان لیگ