اعضای شورای حکام آژانس، یوکیا آمانو را برای یک دوره چهارساله دیگر به مدیرکلی آژانس برگزیدند

اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه "یوکیا آمانو"ی ژاپنی را برای یک دوره چهارساله دیگر به مدیرکلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفت وگو با رادیواروپای آزاد/رادیو  آزادی گفت، شورای حکام بدون رای گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا، با ادامه کار آقای آمانو در راس آژانس موافقت کردند. تایید ادامه کار یوکیو آمانو باید در کنفرانس عمومی این نهاد وابسته به سازمان ملل در ماه سپتامبر (شهریور ماه)  با رای گیری به تایید تمام اعضا برسد.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: انتخاب مجدد یوکیا آمانو به مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی