ممنوعیت فعالیت برای سرپرست و کادر فنی شهرداری تبریز |شایعات حقیقت داشت ؟

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: هیچ رایی در خصوص منع فعالیت کادر فنی تیم شهرداری به باشگاه ابلاغ نشده است