تجمع کارگران راه آهن یزد مقابل استانداری

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: تجمع کارگران راه آهن یزد مقابل استانداری