کاهش قیمتها در ۵ بازار بزرگ ایران

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: سقوط قیمتها در 5 بازار بزرگ ایران