انتقاد باشگاه تراکتورسازی از سازمان لیگ

باشگاه تراکتورسازي بابت برگزاري مسابقاتش به طور همزمان و هم ساعت با گسترش فولاد از سازمان ليگ انتقاد کرد.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: انتقاد باشگاه تراکتورسازي ازسازمان ليگ