روبن: خوشحالم اشنایدر به اردوی هلند برگشت

آرين روبن، ستاره تيم ملي هلند، از تصميم لوئي فن خال، براي دعوت دوباره از وسلي اشنايدر به اردوي نارانجي ها ابراز خشنودي کرد.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: روبن: خوشحالم اشنایدر به اردوی هلند برگشت