هیأت امنای دانشگاه آزاد و فرهاد دانشجو به مجلس دعوت می‌شوند

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: هیأت امنای دانشگاه آزاد فراخوانده می شوند