آمریکا تحریم پتروشیمی ایران را لغو کرد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آمریکا تحریم پتروشیمی ایران را لغو کرد