برق‌گرفتگی در چالش سطل یخ!/تصاویر

مشرق:  دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکا با مشارکت کارکنانشان در کمپین موسوم به چالش سطل آب یخ، ابراز مخالفت کرده‌اند. در حالی که این کمپین با نیات ظاهرا خیرخواهانه تشکیل شده، اما مقامات آمریکایی معتقدند کارمندان دولتی خصوصا افراد رده‌بالای دولتی باید از شرکت در این کمپین به علت ترس از نقض قواعد اخلاقی، پرهیز کنند.

وزارت خارجه و مجلس نمایندگان آمریکا از کارمندان خود خواسته‌اند از شرکت در این کمپین خودداری کنند زیرا مقامات دولتی حق ندارند از موقعیت خود برای منافع غیردولتی استفاده کنند.منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: واکنش آبفای تهران به چالش «سطل آب یخ»