سرخط
آیت‌الله رفسنجانی با ارسال پیامی به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، جلوگیری از اجرای حکم اعدام آیت‌الله شیخ نمر باقر النمر را موجب یأس تفرقه‌افکنان و تقویت وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام خواند.