کلیات طرح دائمی کردن احکام بودجه تصویب شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: نصف بودجه از فیلتر پارلمان گذشت