کدام جملات مایلی کهن سبب محکومیتش شد؟

عصرایران – با گذشت 48 ساعت از آزادی محمدمایلی کهن از زندان هنوز هیچ کس نه می داند جرم او دقیقا چیست و نه مشخص شده که او به خاطر کدام جملات محکوم شده است.

هرچند مصاحبه ی محمد مایلی کهن که سبب شکایت علی دایی شده بود توسط عصرایران دوباره منتشرشد اما همچنان مشخص نیست که کدام جملات از این مصاحبه سبب شده وکیل علی دایی در دادگاه برنده شود.حتی جرم محمدمایلی کهن هم توسط هیچ ارگان رسمی و غیررسمی ای اعلام نشده .

عصر ایران تلاش چند روزه ای داشت برای اینکه جرم و جملات محمدمایلی کهن مشخص شود تا معیاردرستی برای تحلیل،بررسی و قضاوت در اختیار افکار عمومی باشد.طبق اطلاعات به دست آمده و موثق جرم اعلام شده برعلیه محمد مایلی کهن ، توهین و نشرکذب به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی بوده است.

جرمی که در چند جمله محمدمایلی کهن ثابت شده است . جملاتی که ممکن است بارها توسط افراد دیگر گفته شده باشد. اما شکایت علی دایی منجر به محکومیت مایلی کهن شده است.

1

یارب روا مدار که گدا معتبر شود...

هرچند محمدمایلی کهن نامی از علی دایی نیاورده اما قاضی پرونده ثابت کرده که مقصود جملات گفته شده علی دایی بوده و به همین دلیل این جمله توهین محمدمایلی کهن به علی دایی محسوب شده و به خاطر این جمله مجرم شناخته شده.

2

آقایان مالیات های فروانی داشتند اما ، بعد از پرداخت یک مالیات به ایشان می گویند مربی نمونه مالیاتی

محمدمایلی کهن مدعی است که مربی نمونه مالیاتی خودش است که همه سال ها مالیاتش را پرداخت کرده . حتی نزدیکانش مدعی هستند که مسوول رسیدگی به امور ورزشی اداره مالیات تایید می کند که مربی نمونه مالیاتی محمدمایلی کهن است . با این همه رسانه ها به پرداخت مالیات توسط دایی پرداخته بودند و همین سبب شده بود مایلی کهن این جملات را بگوید.

3

شما که یکی از اعضای خانواده خود را به کادر فنی آورده اید و 300 میلیون به او پول داده اید 300میلیون هم یه یک نفر بدهید که برای شما سوت بزند.

اشاره مایلی کهن به قرارداد محمددایی است که طبق ادعای روابط عمومی وزارت ورزش 500میلیون تومان بوده نه 300میلیون .

4

هکتارها هکتار زمین گرفته‌اند و خود را پروفسور داوری می‌دانند. نزدیک به 5 میلیارد رقم قراردادشان است

قراردادعلی دایی طبق رقمی که در برنامه نود اعلام شد برای 3 سال 6.1 میلیارد بوده است


منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: کدام جملات مایلی کهن سبب محکومیتش شد؟