ارسال پرونده مرتضوی به یک مرجع قضایی دیگر

منبع خبر: فرارو

اخبار مرتبط: پرونده ی مرتضوی به «یک مرجع قضایی» ناشناس منتقل شد