اعترافات اولیه تیم تروریستی دستگیر شده در سراوان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این تروریستها همچنین در حمله به پاسگاه میل 171 مشارکت داشتند.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: اعترافات اولیه تیم تروریستی دستگیر شده در سیستان و بلوچستان