سرخط
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این تروریستها همچنین در حمله به پاسگاه میل 171 مشارکت داشتند.