وزیر انرژی آمریکا: بر سرمحتوی تفاهم لوزان اختلافی میان ایران و آمریکا نیست

وزیرانرژی آمریکا می گوید تفاوتی هایی که در نسخه های انتشاریافته از سوی ایران و آمریکا از تفاهم لوزان دیده می شود، به علت تاکیدهای متفاوتی است که طرفین بر بخش های مختلف آن کرده اند، وگرنه، اختلافی میان طرفین بر سرمحتوی آن نیست. ارنست مونیز در کنفرانس خبری در کاخ سفید همچنین تاکید کرد که توافق نهایی با ایران بر مبنای اعتماد نیست بلکه مبتنی بربازرسی های بی سابقه و شفافیت برنامه هسته ای ایران است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز گفت هنوز چگونگی و زمان برداشتن تحریم ها مشخص نشده، اما دولت معتقد است که برداشتن تحریم ها در روز اول ِامضای توافق نهایی، عاقلانه نیست. 

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: عضو کمیسیون امنیت ملی: بیانیه لوزان فتح الفتوح نیست اما شکست هم نیست