تأیید طرح انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: تایید شورای نگهبان برای طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از تهران