سرخط
عربستان سعودی پیشنهاد آتش‌بس پنج‌روزه انسان‌دوستانه‌ای در یمن ارائه داده است.