واکنش ها و اعتراض ها به مرگ مشکوک دختری در مهاباد

درگیری دیروز معترضان در مهاباد با نیروهای امنیتی تا دیری از شب ادامه داشت.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: 'بازداشت یک نفر' در ارتباط با مرگ دختری در هتل مهاباد