جوهر سارنایف، یکی از عوامل بمبگذاریِ ماراتنِ بوستون به اعدام محکوم شد

جوهر سارنایف یکی از دو عامل بمبگذاری ماراتن بوستون به اعدام محکوم شد. جوهرسانایف بیست و یکساله به همراه برادرش تیمور سانایف با دو کوله پشتی که در آن…
منبع خبر: یورو نیوز

اخبار مرتبط: عامل بمبگذاری در ماراتن بوستون به مرگ محکوم شد