محسن میردامادی از زندان آزاد شد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: آزادی محسن میردامادی از زندان، پس از شش سال حبس