اسامی کشته‎شدگان ایرانی حادثه منا

اسامی کشته شدگان ایرانی حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: اعزام هواپیمای اختصاصی برای انتقال پیکر شهدای حادثه منا به ایران