یک سناتور از دولت آمریکا بابت تغییر مقررات ویزا به نفع ایران توضیح خواست

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: سناتور ارشد از دولت آمریکا بابت تغییر مقررات ویزا به نفع ایران توضیح خواست