مجیدی: از قهرمان نشدن پرسپولیس بسیار خوشحالم  (۱۲ نظر)

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: مجیدی: دروغ چرا؟ از قهرمان نشدن پرسپولیس خوشحالم