سرخط
وزیر نفت در اجلاس اوپک گفت: بدون تعیین سقف تولید برای تک تک کشورها اوپک نمی‌تواند بازار نفت را کنترل کند، سهم ایران در این میان باید 14.5 درصد کل تولید اوپک باشد.