ترکیه سفیر خود را از آلمان فراخواند

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: ترکیه سفیرش را از آلمان فراخواند