حزب مؤتلفه در انتخابات از اصولگرایان تمکین می‌کند

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ضمن تأکید بر مصلحت اصولگرایی به جای منافع حزبی گفت: مؤتلفه در انتخابات 96 از ائتلاف اصولگرایان تمکین می‌کند.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: حبیبی: حزب مؤتلفه در انتخابات 96 به ائتلاف اصولگرایان تمکین می‌کند