سردار نقدی: اعتراف جاسوسان آمریکایی دستگیر شده در ایران برای سرد کردن کانون مساجد

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج: جاسوسان بازداشت شده آمریکا اعتراف کرده اند که بدنبال سردکردن کانون مساجد بودند