سرخط
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: دوره تأثیرگذاری سیاسی احمدی نژاد طی شده است و روی این شخص حساب نمی‌کنیم.