همسر شهید رجایی در بیمارستان بستری شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: مرز چمن میان پاکستان و افغانستان پس از دو هفته بازگشایی شد