سرخط
رضا کرملاچعب با عقد قرارداد 3 ساله به تیم پرسپولیس پیوسته است. این در حالی است که کرملاچعب سابقه گلزنی به این تیم را داشته است.