پاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد: «چند روز صبر کنید»

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: پاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد