سرخط
مراسم تودیع و معارفه وزیر فعلی و پیشین ورزش و جوانان برگزار شد.