سرخط
در پی اعلام تصمیم پارلمان اروپا برای توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، تنش میان آنکارا و کشورهای اروپایی که طی ماه‌های اخیر همواره وجود داشته، بار دیگر اوج گرفت. در پی این تصمیم، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد مرز‌ها را برای عبور پناهجویان به اروپا باز خواهد کرد. اما آیا اساساً پایانی برای این روند تقابلی آنکارا و بروکسل قابل تصور است؟