سرخط
مأموریت این ستاد تهیه مقدمات جذب قهرمانان بازی‌های آسیایی و المپیکی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر قانون استخدام قهرمانان مصوب 1395 است.