موشک زلزال-۲ پایگاه نظامی سعودی را هدف قرار داد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: موشک زلزال-۲ پایگاه نظامی سعودی را هدف قرار داد