پیروزی پانیونیوس در حضور ۹۰دقیقه ای شجاعی

پانیونیوس در حضور شجاعی مقابل پانایتولیکوس به برتری رسید.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: پیروزی پانیونیوس در حضور 90دقیقه ای شجاعی