تراکتوردرخانه پیکان برد و فرصت فرار را ازپرسپولیس گرفت

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: ۲۰:۵۸ ستاره تراکتورسازی بازی با پرسپولیس را تعیین کننده می داند