صالحی: غنی سازی ایزوتوپ‌های پایدار را با کمک روسیه شروع کردیم

منبع خبر: دیپلماسی ایرانی

اخبار مرتبط: آغاز غنی‌سازی ایزوتوپ‌ها پس از برجام