حمایت شورای پول و اعتبار از سیاست واردات از محل ارز صادراتی

تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار با بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید کرد.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: حمایت شورای پول و اعتبار از سیاست واردات از محل ارز صادراتی