تبیین بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی در دستور دفتر تبلیغات اسلامی است

قم – ایرنا- معاون فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب علاوه بر دستاوردها دارای توصیه هایی برای تحقق بیشتر این دستاوردهاست گفت: تبیین و تحلیل این بیانیه با رویکرد تمدنی در دستور دفتر تبلیغات اسلامی است.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: تبیین بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی در دستور دفتر تبلیغات اسلامی است