موضع رسمی عراق درباره کنفرانس ضد فلسطینی بحرین

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: موضع رسمی عراق درباره کنفرانس ضد فلسطینی بحرین