مهارت آموزی رویکرد اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی/آغاز پذیرش دانشجو از ۲۷ مرداد ماه

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: مهارت آموزی رویکرد اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی/آغاز پذیرش دانشجو از ۲۷ مرداد ماه