پاسخ روحانی به نامه زینب، حوا و زیور از کرمان

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: پاسخ حسن روحانی به نامه زینب، حوا و زیور از کرمان