آمریکا هیچ گاه ایران را از فهرست دشمنان خود خارج نمی‌کند

تهران- ایرنا- کارشناس مسائل آمریکا و سیاست خارجی معتقد است که این کشور هیچ گاه ایران را از فهرست دشمنان خود خارج نمی‌کند وحتی اگر ساختار قدرت در ایران تغییر کند، آنها به دنبال دولتی مطیع فرمان هستند.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: آمریکا هیچ گاه ایران را از فهرست دشمنان خود خارج نمی‌کند